Terapi

Terapi er anvendelse af psykoterapeutiske metoder, hvor du eller I gennem samtale med mig kan blive mere bevidst om dig/jer selv – reaktionsmønstre og måder at være sammen med andre på, og derved kan man komme til at handle mere hensigtsmæssigt i sit liv.

I terapi kan man tale om sine tanker, følelser og handlinger og gennem mine spørgsmål forhåbentlig udforske problemstillinger med andre øjne.
Terapiforløbet kan være af kortere eller længere tids varighed. Man kan gå i terapi individuelt, i par, som familie eller i gruppe.
Der findes i dag mange forskellige terapeutiske retninger og de overordnede retninger jeg er uddannet i og som jeg benytter mig af er den psykodynamiske terapi, den kognitive terapi, den eksistentialistiske/humanistiske terapi og den systemiske terapi. I hver af de forskellige terapeutiske retninger er der også et hav af underkategorier; kunst terapi, gestalt terapi mm

Lighederne mellem de forskellige retninger er ofte større end forskellene, og meget forskning tyder på, at det forhold eller den kemi, man har med sin terapeut, har afgørende betydning for ens udbytte.

Individuel Terapi

Jeg tilbyder individuel terapi til dig, der har brug for en samtale eller et forløb i forbindelse med kriser eller andre personlige udfordringer i livet.
Det kan også være at du har behov for at ændre på dine mønstre, så du kan slippe dårlige vaner eller har brug for at bearbejde og identificere følelser, handlinger, hændelser og tanker.
Jeg kan give dig et kvalificeret modspil til dine tanker omkring din egen eksistens og vi ser sammen på, hvad der virker i dit liv, og hvad du ønsker dig mere af.

Individuel Terapi

Hvornår er så det rigtige tidspunkt at søge parterapi?

Forskningen peger på, at det er lettere at få god effekt af parterapi, jo tidligere man henvender sig med sine problemer. Men par, der har det svært, kan også have svært ved at beslutte, hvornår det er tid at søge parterapi. Her er nogle pejlemærker, hvis I overvejer at søge hjælp:

  • I føler jer fastlåste og oplever, at I er begyndt at trække jer fra hinanden.
  • Du har negative antagelser om din partner, og de bider sige mere og mere fast.
  • Kommunikationen er dårlig eller ikke-eksisterende, og den kører i ring. Hvis/når I finder den gode stemning igen, gemmes konflikten væk uden at blive løst og hober sig op sammen med tidligere konflikter.
  • I er i krise eller har oplevede og ubearbejdede svigt, der fylder i hverdagen, som I ikke kan tale om. Det kan være den ene part eller jer begge.
  • Jeres parforhold lider af metaltræthed. I er udmattede. Kærestefølelsen er forsvundet. Der er blevet langt mellem glimt af nærhed og lykke.
  • I er ikke intime længere, og det er et problem for mindst en af jer.