LGBTQ+

Et stort antal videnskabelige undersøgelser har i de senere år peget på markante trivsels- og sundhedsudfordringer hos LGBTQ+ personer i sammenligning med heteroseksuelle cispersoner. I Danmark er der stadig foruroligende meldinger om mistrivsel, usundhed og dødelighed blandt homo/biseksuelle og transkønnede. Der er blandt danske LGBTQ+-personer påvist øget forekomst af stress, psykiske problemer, selvmordsadfærd og visse somatiske sygdomme.

Grundene til denne ulighed i sundhed er ukendte og der er formentlig flere forskellige faktorer, der gør sig gældende. Livsstilsfaktorer knyttet til de enkelte subkulturer (fx øget tobaksrygning og alkoholindtagelse, mere vold og flere risikosituationer) kan spille en rolle, men en stor del skyldes også minoritetsstress. Denne form for stress kan opstå som følge af eksklusion, diskrimination, chikane og voldelige hadforbrydelser, men den kan også igangsættes af en mere subtil fornemmelse af at være ”anderledes”, ”mistænkelig”, ”forkert” eller ”forklaringskrævende” i en altoverskyggende cis- og heteronormativ kultur. Den både tavse og eksplicitte forventning om heteroseksualitet/ciskøn og det stadige krav om at skulle ”deklarere” sit kærligheds-, køns- og sexliv for en undrende og måske skeptisk omverden kan være en vedvarende stressfaktor for LGBTQ+-personer. Dette er sandsynligvis én af grundene til, at mange stadig fortier eller skjuler deres seksuelle orientering/kønsidentitet. 

Kønsidentitet og seksualitet har været en rød tråd gennem min uddannelse på universitetet og jeg har i terapi og i familiebehandlingsopgaver arbejdet med både unge og voksne, der ikke kunne identificere sig med vores heteronormative kultur og konstant gik rundt med en følelse af at være anderledes eller forkert. Jeg holder mig opdateret på ny viden og samler inspiration og viden hos både udenlandske og danske forskere og specialister. Identificerer du dig med et sted på LGBTQ+ skalaen og genkender du nogle af de beskevne problematikker er du velkommen til at kontakte mig.

Kilde:
Rapport udarbejdet for Sundhedsstyrelsen
af Sexologisk Forskningscenter, Klinisk Institut, Aalborg Universitet Oktober 2019

https://www.projektsexus.dk/seneste-nyt/2019/rapporten-sex-i-danmark