Fagprofessionelle

Jeg tilbyder også pædagogiske og terapeutiske ydelser til både kommuner og efterskoler.

Se nærmere på ydelserne under denne fane.

Servicelovens §11 ydelser

Familieterapi, terapeutiske forløb og konsulentbistand tilbydes kommuner.

Forløbet kan varetages anonymt og faktureres til bopælskommunen. Samtalerne er fortsat underlagt min tavshedspligt.

Jeg tilbyder f.eks.:

 • Familiebehandling
 • Familieterapeutiske forløb
 • Individuelle samtaler
 • Vejledning til pleje- og aflastningsfamilier
 • Gruppeforløb for børn og unge
  • Skilsmisseramte børn og unge
  • Kønsidentitet og seksualitet
  • Børn og unge fra familier med
   • psykisk sygdom
   • misbrug i familien
   • vold og overgreb i familien
   • sorg i familien

Link til information om Servicelovens § 11:

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/inspirationsmateriale-servicelovens-ss-11-stk-3

Efterskoler

Jeg har arbejdet med børn, unge og forældre i de sidste 25 år. I de sidste 10 år har jeg haft samtaler med unge mennesker, som har haft det svært af forskellige årsager. Det har været problematikker som angst, spiseforstyrrelser, selvskade, lavt selvværd, misbrug, køns- og seksualitetsproblemer og utilstrækkelighedsfølelse. Jeg kender til de unge menneskers udfordringer og jeg ved, at dét unge mennesker mange gange efterspørger, er et fællesskab, hvor de kan rummes med det de har og det kan efterskolerne.

De unge mennesker jeg har talt med kommer fra mange forskellige sociale og kulturelle baggrunde og en del af dem har også været efterskoleelever. Min kontaktflade til efterskoleeleverne har været gennem mit arbejde i familiehus og konsulentarbejde for kommunerne, så jeg er bekendt med efterskolernes kultur omkring støtte til dem, der har brug for det. Jeg ved, at I gør et stort arbejde og det vil jeg meget gerne være en del af.

Jeg vil gerne tilbyde min faglighed og engagement til at støtte de elever på Jeres efterskole, som I vurderer kunne have gavn af ekstra støtte. Jeg vil arbejde med samme målsætning, som Jer; nemlig at alle efterskoleelever skal gennemføre et skoleår i trivsel og med både en faglig og en personlig succes under armen. Mine egne 4 børn alle har været på efterskole. Fire vidt forskellige skoler og forløb, men alle med gode og positive oplevelser. Jeg har derfor også stået på forældresiden af et efterskoleår med de blandede følelser og udfordringer det kan give.