Om mig

Jeg er 55 år, gift, mor til fire og udover min uddannelsesmæssige baggrund, har jeg et levet liv bag mig, med de glæder og sorger, som hører et menneskeliv til. 

Jeg er uddannet cand.pæd.soc. og psykoterapeut MPF. Jeg har arbejdet med børn, unge og forældre i mere end 25 år.

Mit erfaringsgrundlag har jeg fra den pædagogiske verden både i det kommunale og som selvstændig. Jeg har arbejdet på døgninstitution, i dagtilbud, konsulentvirksomhed, skoler og i egen praksis.

Ud over mit arbejde i min egen virksomhed er jeg også ansat i Det Sundhedsfaglige Børneteam og i Lev Selv, hvor jeg varetager terapeutiske og familiebehandlings opgaver.

I mit virke som terapeut går såvel min uddannelsesmæssige baggrund som mit eksistentialistiske menneskesyn op i en højere enhed.

Min store interesse er de handlinger, bevægelser og forandringer, der er i relationer mellem mennesker i hverdagslivet, og jeg er optaget af de strukturer, der er i vores omgivelser, som skaber ulighed blandt mennesker, både socialt, seksuelt og kønsmæssigt mm.

Mit sociologiske perspektiv gør, at jeg i terapien også tager udgangspunkt i klientens position i en større sammenhæng. Vores færden i forskellige sociale arenaer er med til at præge individets historie og dermed identiteten.

Jeg er medlem af Psykoterapeutforeningen og følger foreningens faglige krav og etiske regler. Det er din sikkerhed for, at mit faglige fundament hviler på et solidt og godkendt uddannelsesniveau. Samt at supervision og egenterapi er en obligatorisk del af mit virke.